Τόσο στόν ?σπερινό στόν ?ορτάζοντα Μητροπολιτικό Ναό τ?ς Ε?αγγελιστρίας Πατρ?ν, ?σο καί στήν Θεία Λειτουργία, ?λλά καί στόν μεθέορτο ?σπερινό, μέσα ?πό ?να γεμάτο ?νθουσιασμό τρόπο καί μεστά ?πό Χριστό καί ?λλάδα, κηρύγματα, ?δωσε ? Σεβασμιώτατος τό μήνυμα τ?ς ?ορτ?ς καί τό νόημα καί τήν ο?σία της ?θνικ?ς μας ?πετείου.
 Σήμερα, ε?πε ? Σεβασμιώτατος, ?πό τήν Πάτρα, παίρνομε  τά λόγια το? λεβεντόψυχου Μητροπολίτου τ?ς Πάτρας, το? ?οιδίμου Γερμανο? το? ?θνεγέρτου καί τό προσφέρομε ?ς μήνυμα…