Τη χρήση παιχνιδιών θα επιστρατεύσουν ερευνητές από 4 ευρωπαϊκές χώρες για την εκπαίδευση μεταναστών σε υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι.