Η δεύτερη διακρατική συνάντηση, στα πλαίσια του έργου «ReYion: Ενίσχυση του Αγροτικού Τομέα μέσω Πρωτοβουλιών Νέων και Δικτύωση Οργανισμών» πραγματοποιήθηκε επιτυχώς από τις 17/6/2017 έως τις 20/6/2017 στην Πράγα υπό τη παρουσία όλων των εκπροσώπων από όλες τις χώρες εταίρους.Η Συνεδρίαση είχε ως στόχο τον έλεγχο της προόδου του τελικού παραδοτέου του έργου, δηλαδή ενός εγχειριδίου – οδηγού για το νεανικό επιχειρείν του τρίτου τομέα στις αγροτικές περιοχές. Μετά τη πρώτη φάση του έργου όπου καθορίστηκε με σαφήνεια το εκπαιδευτικό υλικό του οδηγού, οι εταίροι εργάζονται μεθοδικά απο κοινού για την συγγραφή του.

Στη Συνεδρίαση τονίστηκε η ανάγκη το εγχειρίδιο να είναι άμεσο στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη και δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές σύγκλισης των κεφαλαίων αλλά και τελικές διορθώσεις.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της Συνεδρίασης, οι εταίροι ασχολήθηκαν με τον προγραμματισμό της διακρατικής εκπαίδευσης που θα λάβει χώρα από τις 14/10/2017 έως τις 20/10/2017 στη Σλοβενία. Στην εκπαίδευση θα συμμετάσχουν από κάθε χώρα μέλος ένας εκπαιδευτής και ένας εκπαιδευόμενος, ο οποίος στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως εκπαιδευτής στις ομάδες εργασίας που θα οργανωθούν από κάθε χώρα εταίρο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εξέλιξη του έργου και τη συμμετοχή της νεολαίας σε διακρατικές δραστηριότητες στην ιστοσελίδα www.reynion.eu και τη σελίδα στο Facebook  https://www.facebook.com/reyionproject/?fref=ts.