Αρνητικά διαγνώστηκαν τα 189 δείγματα για κορωνοϊό που ελήφθησαν από τα ιδρύματα και τα γηροκομεία της Πάτρας.