Αξιωματούχοι της κεντρικής πολιτικής σκηνής, άνθρωποι της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, τεχνοκράτες, πρόσωπα του επιχειρηματικού και κοινωνικού φάσματος, στελέχη του πολιτισμού και του αθλητισμού, συναντώνται και πάλι φέτος στο 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη Δυτική Ελλάδα.
Διοργανωτής, η «Πελοπόννησος», σε μια συστηματοποιημένη, επί μια 4ετία, πρωτοβουλία να αποτελέσει καταλύτη για την κατάθεση σκέψεων, προβληματισμού και προτάσεων πάνω στο αναπτυξιακό αίτημα της περιοχής. Στόχος, η ανταλλαγή…