Σε αναστολη λειτουργίας του ξενοδοχείου Ξενία Καλεντζίου προχώρησε ο Δήμος Ερυμάνθου, όπως έγινε γνωστό σε επιστολή της Κίνησης “Ενεργοί Πολίτες Καλεντζίου”.
Το ξενοδοχείο είχε παραχωρηθεί το 2004 από την κυβέρνηση Σημίτη, στο Ιδρυμα Παπανδρέου το οποίο αργότερα με την σειρά του, και αφού το ξενοδοχείο είχε περίπου εγκαταλειφθεί, παραχώρησε στο Δήμο Ερυμάνθου. Η συμφωνία παραχώρησης προέβλεπε την υποχρέωση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας…