Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ), Γεώργιος Ζαφειρόπουλος.