Ο Αγρινιώτης γιατρός, Πνευμονoλόγος … Read the rest