Πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος θα υλοποιηθεί από τον συμβουλευτικό σταθμό του Δ.Ο.