Οι απαιτήσεις του νέου συστήματος προκάλεσαν ανησυχία σε βρετανικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως αυτές της υγείας που λειτουργούν χάρη σε ξένους εργαζόμενους, ενίοτε χαμηλά αμειβόμενους.