Ανησυχία και προβληματισμό προκάλεσε στην Αιγιάλεια – ιδιαιτέρως δε στους κόλπους των παραγωγών και αγροτοσυνεταιριστών – το αποτέλεσμα του κρίσιμου δημοψηφίσματος στη Μ. Βρετανία, που οδηγεί τελικά τη χώρα εκτός ΕΕ, μια χώρα που την τελευταία εικοσαετία διατηρεί ιδιαίτερες εμπορικές σχέσεις με την περιοχή, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία τα μέγιστα.
Αν μάλιστα κανείς θυμηθεί τη ρήση του Ξενοφώντα Ζολώτα, ότι «η σταφίδα για την Ελλάδα είναι ότι και ο καφές για τη Βραζιλία», τότε θ’…