Την έγκριση της πλειοψηφίας εξασφάλισε στις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεων η 5η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιδημικής κρίσης.