Η εμπειρία ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Οδηγούσαμε στο κέντρο της Πάτρας γνωρίζοντας ότι δεν εκπέμπουμε τον παραμικρό ρύπο, αφού το Eco-car το οποίο μας μετέφερε είναι ηλεκτροκίνητο και κινείται όχι με βενζίνη ή πετρέλαιο αλλά με τη δύναμη 5 συσσωρευτών, μπαταριών δηλαδή μπαταριών που βρίσκονται κά…