Σε αλλαγή του χάρτη των υποθηκοφυλακείων της χώρας προχωρά με νομοσχέδιο του το υπουργείο Δικαιοσύνης. Με το νομοσχέδιο, το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση και έχει τον τίτλο «αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας» καταργούνται ειδικά και μη ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία ενώ δημιουργούνται 41 νέα έμμισθα.

Στο επίμαχο σχέδιο νόμου αναφέρεται πως το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων τοποθετείται , με κριτήριο τα έτη υπηρεσίας, στο υποθηκοφυλακείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου…