Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. αποφάσισε, ομόφωνα, τη συνεργασία με την Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Αν. Εταιρεία) και τη συμμετοχή στην υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό “Συνδέοντας την Ευρώπη” (Connecting Europe Facility) για την εγκατάσταση μονάδας υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Πάτρας.
Ειδικότερα αποφάσισε την διάθεση, της απαιτούμενης για την χωροθέτηση, έκτασης στο νότιο λιμάνι, αφού προηγουμένως εξασφαλίσθηκε η…