Το όνομά του δόθηκε μετά τιμών σε αίθουσα του στρατοπέδου της Προεδρικής Φρουράς.