Σημαντικού ύψους φοροδιαφυγή- τόσο μέσω τόσο εικονικών τιμολογίων, όσο και ανακριβών δηλώσεων και μη έκδοσης κάθε είδους φορολογικών στοιχείων- έφεραν στο φως οι έλεγχοι ελέγχους της ΑΑΔΕ που πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα το α’ τρίμηνο φέτος.