Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται ιδιοκτήτες ακινήτων, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι καθώς οι μειώσεις ενοικίων είναι προαιρετικές και όχι υποχρεωτικές.