Σηματοδότηση, νέα ασφάλτος, διάζωμα, ηλεκτροφωτισμός κι άλλες παρεμβάσεις προβλέπεται να γίνουν στον δρόμο – καρμανιόλα