Από την επόμενη της Πρωτοχρονιάς, την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020 και για λίγες ακόμα παραστάσεις, συνεχίζεται στο Επίκεντρο+ στην οδό Αγ.