Κλειστό παραμένει το καζίνο του Ρίου με τους εργαζόμενους που έχουν μείνει απλήρωτοι «να μην αντέχουν άλλο» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.Μετά από δύο στάσεις εργασίας που πραγματοποίησαν ακολούθησε η παρακάτω ανακοίνωση από την Διοίκηση η οποία, σύμφωνα μετους εργαζόμενους,τους ενημέρωσε προφορικά ότι το καζ…