«Απαιτούμε την διαγράμμιση διαβάσεων πεζών, την αποξήλωση των τοποθετημένων απαγορευτικών σημάτων της τροχαίας κίνησης επί της οδού Γερανείων και την τοποθέτηση άλλων, που να επισημαίνουν στους οδηγούς ότι διέρχονται από κατοικημένη περιοχή, υποχρεώνοντάς τους σε μείωση της ταχύτητας των οχημάτων τους, ώστε να…