Στην απίστευτη κάρτα των εκδοτών ”Αδελφοι Διρμικη-Αθηνα” αποτυπώνεται η περιοχή των Υψηλών Αλωνίων το 1931…Πολύ πριν αρχίσουν να οικοδομούνται τα πολυόροφα κτήρια.