Μια αναδρομή στους δημάρχους της Πάτρας από την εποχή των δημογερόντων μέχρι σήμερα.Ο βίος και το έργο τους στην πόλη.