Ολα άρχισαν όταν… Αλήθεια, πότε άρχισαν; Κατά μία εκδοχή, από ένα δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας. Κατά μια δεύτερη, προγενέστερη, είκοσι χρόνια νωρίτερα. Κατά τρίτη εκδοχή, από τις ημέρες Τρίτση. Αλλά ο μίτος εν τέλει μας πηγαίνει πιο πίσω: Στις ημέρες κατά τις οποίες ο νεαρός φοιτητής Ανδρέας Καράβολας, σπουδάζοντας ως πολιτικός μηχανικός στην Ιταλία, παρακολουθεί μαθήματα Λειτουργίας Πόλεων. Τότε πρέπει να ήταν που ερωτεύθηκε δια βίου ζητήματα πολεοδομίας, με τα οποία ασχολήθηκε ως…