Οι δημοπρασίες προσωπικών ενθυμίων Ολυμπιονικών και πρωταθλητών, από τη σπουδαία καριέρα και τις αθλητικές τους επιτυχίες, συνεχίζονται.