Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών και στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας η λίστα για τα τακτικά ιατρεία και τα χειρουργεία ήταν ήδη μεγάλη.