Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως συνδιοργανωτής στο 8 Regional Growth Conference (RGC) σας προκαλεί στις εργασίες του Συνεδρίου που θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 2 έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss, στην Πάτρα.
Στο Regional Growth Conference (RGC) πρόκειται να αναδειχθούν θέματα, καλές πρακτικές και δείκτες που συντελούν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Τα μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας μπορούν να καλύψουν ελεύθερα τις εργασίες του Συνεδρίου, κάνοντας…