Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων γνωστοποιεί ότι, για την υλοποίηση του έργου που αφορά στην εφαρμογή της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης, που θα ισχύσει από την 1.1.2019, οι Δ.Ο.Υ. δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κο…