Σήμερα πάρθηκαν καινούργια δείγματα και πριν από λίγο βγήκαν τα αποτελέσματα, τα οποία  ήταν αρνητικά.