Με την παραδοχή, η οποία άλλωστε αποτελεί και κονή ομολογία ότι, πέρα από τις δυσλειτουργίες και τις ανεπάρκειες του ΕΣΥ συνολικά, ειδικότερα οι δημόσιες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες – ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα- βρίσκονταν (και βρίσκονται) σε χαμηλό επίπεδο, σέρνοντας για δεκαετίες τις «αμαρτίες» των πολιτικών που τις ήθελαν υποβαθμισμένες, πολυδιασπασμένες και ανοργάνωτες, χωρίς προσανατολισμό, ουσιαστικά συμπληρωματικές και υποστηρικτικές των ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων, η διοίκηση…