Ένα εντυπωσιακό μαύρο super-yacht έχει δέσει εδώ και περίπου έναν μήνα στον μόλο της Αγ.