Δεν πρόλαβαν το κλείσιμο των συνόρων λόγω του κορωνοϊού.