Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων υλοποιεί και οργανώνει στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, την Πάτρα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Erasmus+, ΚΑ1,“BridgeS: Bridges of Solidarity” από τις 8 Ιουλίου έως την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019.