Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ανακοίνωσε την δημιουργία 36 νέων θέσεων για νήπια σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς
Οι διαθέσιμες θέσεις είναι:
· τριάντα (30) για τον Β΄ Δ.Π.Σ.
· έξι (6) για τον Η΄ Δ.Π.Σ.
Όσοι έχουν καταθέσει ήδη αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις προβλεπόμενες από τον κανονισμό ημερομηνίες και δεν έχουν εξυπηρετηθεί, μπορούν να καταθέσουν μια αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα συγκεκριμένα τμήματα.
Όσον αφορά νέες εγγραφές για τα συγκεκριμένα…