Στις 13 Απριλίου, θα λάβει χώρα η 3η Ποδηλατική Διαδρομή «Αρχαία Ήλιδα – Αρχαία Ολυμπία 2014», με την διαδικασία εγγραφής για συμμετοχή στην ποδηλατική διαδρομή να είιναι η ακόλουθη:

-Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης. Για ανήλικο απαιτείται η υπογραφή κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής.
-Καταβολή αντιτίμου ύψους 5 ευρώ που προορίζεται για κάλυψη εξόδων της διοργάνωσης.
-Καταγραφή σε λίστα συμμετοχής με αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας.
-Παραλαβή του αυτοκόλλητου με τον αριθμό…