Κύριε Διεθυντά
Στο site σας στις 21/05/2020 δημοσιεύτηκε άρθρο της δημοσιογράφου Μαρίνας Ριζογιάννη με τίτλο «Νέος κύκλος αναταραχής στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο», ενώ στο φύλλο τις 22/05/2020 της εφημερίδας Πελ/νησος σχετικό άρθρο της ίδιας δημοσιογράφου με τίτλο «Προβληματίζει η παρέμβαση της Εισαγγελέως». Στο άρθρο φαίνεται να υιοθετούνται οι απόψεις του προσωρινού Προέδρου του Ευγηρείου κ. Πορφύρη και καταφέρεται εναντίον των λοιπών μελών της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, περιέχοντας…