Με τους προσερχόμενους μαθητές στα Γυμνάσια να αγγίζουν το 70% στην Αχαΐα και της Α΄και Β΄Λυκείου το 65% τα σχολεία έχουν μπει σε πλήρη λειτουργία. Αντίθετα η προσέλευση των μαθητών της Γ΄ Λυκείου κυμαίνεται από 8 -14%.
Η προσέλευση των μαθητών του Γυμνασίου και των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου, δείχνει ότι έχει υποχωρήσει ο φόβος και η ανησυχία των οικογενειών για τον κορονοϊό. Βέβαια σε όλες τις σχολικές μονάδες λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και υγιεινής των μαθητών…