Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από το Επιμελητήριο Αχαΐας τα 3 Θεματικά εργαστήρια που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου του έργου «SPARC» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020».