Η πιο προβεβλημένη αναγκαιότητα των ημερών είναι η αυτοπροστασία μας. Εκόντες άκοντες ακολουθούμε πιστά τις προσταγές και τα μέτρα που ανακοινώνονται, η απομόνωση, η υποχρεωτική καραντίνα επενδύονται με πλήθος επιχειρημάτων, με μια μόνιμη επωδό.