“Για να μην γίνουμε Ιταλία ή Ισπανία, θα πρέπει να αλλάξουμε τον ρυθμό αναπαραγωγής του ιού” επεσήμανε ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος.