Δύο ενδιαφέρουσες ταινίες θα βγάλει από αυτή την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 στις θερινές αίθουσες η Σπέντζος Φιλμ και ενδεχομένως να τις δούμε και στην Πάτρα.