Ξεκίησαν σήμερα οι διήμερες εργασίες του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνουν η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το pelop.gr, με κεντρικό θεματικό άξονα: «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα».
Στόχος του Συνεδρίου είναι η συστηματική καταγραφή του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην…