Στη συγγραφή του ημερολογίου συμμετέχουν παιδιά από την Α’ έως τη Γ’ Λυκείου, από όλη την Ελλάδα που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους