Οριστικοποιείται μέσα στα επόμενα 24ωρα ο περιφερειακός σχεδιασμός για τη δημιουργία χώρων προσωρινής υποδοχής προσφύγων στον οποίο έχει ενταχθεί και η Δυτική Ελλάδα. Το σχέδιο είχε εκπονηθεί από τα τέλη της εβδομάδας που πέρασε και σε αυτή τη φάση αναμένεται να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις με βάση νεότερα δεδομένα και αξιολογήσεις που έγιναν με βάση τους χώρους που είναι σε λειτουργία ήδη σε άλλες περιοχές.
Οπως είναι γνωστό, υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας ενός μηνός που έδωσε πολιτικά ο…