Τρεις δράσεις περιλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη της Περιφέρειας με αφορμή τον εορτασμό της Επανάστασης για το 1821: Θεματικό πάρκο, ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με χρήση σύγχρονων μέσων και ένα περιγραφικό ντοκιμαντέρ.
Με την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» της πράξης «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος», η Δυτική Ελλάδα γίνεται η πρώτη Περιφέρεια που αξιοποιεί χρήματα του ΕΣΠΑ για αναπτυξιακό…