Μάχη με την γραφειοκρατία δίνει ο Δήμος Πατρέων για να λάβει την έγκριση των κυκλοφοριακών μέτρων που έχει ψηφίσει το δημοτικό συμβούλιο. Στον Δήμο εύχονται να μην χρειαστεί να εξαντλήσουν οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τον χρόνο που τους επιτρέπεται και να δώσουν γρήγορα την συγκατάθεσή τους.
Μόλις τέσσερις είναι οι εργαζόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης, για να καλύψουν την γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων. Αν…