Οι σχολαστικοί επιμένουν ότι η δεκαετία δεν αλλάζει σε λίγες μέρες αλλά σε ένα χρόνο.