Μεγάλη επιχείρηση φορολογικών ελέγχων σε καταστήματα με ρούχα πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.