Επίσης, ανακοίνωσε ότι η τοπική αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα ενισχυθεί με 100 νέα οχήματα ως το τέλος του χρόνου και οι αστυνομικοί με μέσα ατομικής προστασίας, ενώ εξήρε το έργο του Σώματος στην περιοχή.